Гоблен  384-Букет

БукетГоблен номер: 384
20 цвята

Модел: 1 към 4
Размер: 22x43 см.
Цена: 34 лв.