Гоблен  242-Моцарт

МоцартГоблен номер: 242
2 цвята

Модел: 1 към 1
Размер: 18x24 см.
Цена: 12.20 лв.