Гоблен  392-Ботев

БотевГоблен номер: 392
4 цвята

Модел: 1 към 1
Размер: 16x20 см.
Цена: 12.20 лв.