Гоблен  127-Параклис

ПараклисГоблен номер: 127
30 цвята

Модел: 1 към 4
Размер: 63x47 см.
Цена: 99.50 лв.