Гоблен  264-Идилия-в-снега

Идилия-в-снегаГоблен номер: 264
32 цвята

Модел: 1 към 4
Размер: 56x37 см.
Цена: 86.5 лв.

Модел: 1 към 1
Размер: 28x19 см.
Цена: 38 лв.