Гоблен  331-Чифликът

ЧифликътГоблен номер: 331
34 цвята

Модел: 1 към 4
Размер: 36x27 см.
Цена: 38 лв.