Гоблен  461-Лунна-нощ-над-гората

Лунна-нощ-над-горатаГоблен номер: 461
20 цвята

Модел: 1 към 4
Размер: 18х27 см.
Цена: 18 лв.