Гоблен  595-Пътечка

ПътечкаГоблен номер: 595
37 цвята

Модел: 1 към 4
Размер: 49х36 см.
Цена: 69.50 лв.