Гоблен  617-На-залез-през-зимата

На-залез-през-зиматаГоблен номер: 617
35 цвята

Модел: 1 към 4
Размер: 84х60 см.
Цена: 158 лв.

Модел: 1 към 1
Размер: 42х30 см.
Цена: 55 лв.