Гоблен  604-Момичето-с-мандолината

Момичето-с-мандолината



Гоблен номер: 604
25 цвята

Модел: 1 към 4
Размер: 52х70 см.
Цена: 125 лв.

Модел: 1 към 1
Размер: 26х35 см.
Цена: 45 лв.