Гоблен  085-Влюбената-двойка

Влюбената-двойка

от Франсоа Буше

Гоблен номер: 085
47 цвята

Модел: 1 към 4
Размер: 60x83 см.
Цена: 158.50 лв.