Гоблен  209-Нощ

НощГоблен номер: 209
9 цвята

Модел: 1 към 4
Размер: 46x46 см.
Цена: 55 лв.