Гоблен  396-Мойсей

Мойсей

от Микеланджело

Гоблен номер: 396
14 цвята

Модел: 1 към 1
Размер: 21x45 см.
Цена: 34 лв.