Гоблен  560-Игра-на-кегли

Игра-на-кеглиГоблен номер: 560
56 цвята

Модел: 1 към 1
Размер: 69х45 см.
Цена: 109.50 лв.