Гоблен  597-Той-1

Той-1Гоблен номер: 597
10 цвята

Модел: 1 към 1
Размер: 16х23 см.
Цена: 18 лв.