Гоблен  118-Рак

Рак

(ушит) от Годерт де Ведиг

Гоблен номер: 118
28 цвята

Модел: 1 към 4
Размер: 36x44 см.
Цена: 800 лв.