Гоблен  158-Зелен-замък

Зелен-замък

(ушит)

Гоблен номер: 158
7 цвята

Модел: 1 към 4
Размер: 18x27 см.
Цена: 250 лв.