Гоблен  218-Параклис-на-Кралското-езеро

Параклис-на-Кралското-езеро

(ушит)

Гоблен номер: 218
38 цвята

Модел: 1 към 4
Размер: 28x39 см.
Цена: 600 лв.