Гоблен  271-Света-Богородица

Света-Богородица

(ушит)

Гоблен номер: 271
37 цвята

Модел: 1 към 1
Размер: 28x35 см.
Цена: 600 лв.