Гоблен  288-Свети-Мина

Свети-Мина

(ушит)

Гоблен номер: 288
33 цвята

Модел: 1 към 1
Размер: 23x32 см.
Цена: 500 лв.