Гоблен  289-Свети-Димитър

Свети-Димитър

(ушит)

Гоблен номер: 289
32 цвята

Модел: 1 към 1
Размер: 25x36 см.
Цена: 500 лв.