Гоблен  270-Света-Богородица---Троеручица

Света-Богородица---ТроеручицаГоблен номер: 270
36 цвята

Модел: 1 към 1
Размер: 27x38 см.
Цена: 39.80 лв.