Гоблен  274-Света-Богородица-от-Рилския-Манастир

Света-Богородица-от-Рилския-МанастирГоблен номер: 274
44 цвята

Модел: 1 към 1
Размер: 21x29 см.
Цена: 34 лв.