Гоблен  284-Света-Петка

Света-ПеткаГоблен номер: 284
43 цвята

Модел: 1 към 1
Размер: 35x54 см.
Цена: 55 лв.