Гоблен  299-Святото-семейство

Святото-семейство

от Анджело Бронзино

Гоблен номер: 299
34 цвята

Модел: 1 към 1
Размер: 28x35 см.
Цена: 45 лв.