Гоблен  580-Възкресение

ВъзкресениеГоблен номер: 580
53 цвята

Модел: 1 към 1
Размер: 35х45 см.
Цена: 77 лв.